TVC NƯỚC MẮM THÁI LONG

ITEM: TV COMMERCIAL
CLIENT: THÁI LONG