Tết yêu thương 2017

ITEM: VIRAL CLIP
CLIENT: Thạch Long Hải